Proiectul Național Campania “19 Zile de de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”

Proiectul Național Campania “19 Zile de de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor” se desfășoară anual în perioada 1 – 19 noiembrie, fiind organizat de Federația Internațională a Comunităților Educative, secțiunea România (FICE) și susținut de Ministerul Educației Naționale.

            Campania are drept scop mobilizarea și încurajarea activităților locale și naționale pentru o mai bună prevenire a fenomenului. Folosind procesul de construire a coalițiilor generate de Campania 19 zile, putem spori solidaritatea și activismul pentru a crea un angajament la nivel mondial pentru încetarea violenței împotriva copiilor și a tinerilor până în 2030. Tema principală a anului 2021 este “Prevenirea violenței și abuzului sexual asupra copiilor”.

Cele 19 teme de anul acesta au fost: Prevenirea implicării copiilor în conflicte armate; Prevenirea violenței și abuzului sexual asupra copiilor (tema principală pentru 2021); Prevenirea agresiunii; Prevenirea neglijării; Prevenirea muncii copiilor; Prevenirea pedepselor corporale; Prevenirea vânzării copiilor; Prevenirea prostituției copiilor; Prevenirea pornografiei infantile; Prevenirea traficului de copii; Prevenirea turismului sexual al copiilor; Prevenirea practicilor tradiționale dăunătoare; Prevenirea abuzului asupra copiilor străzii; Prevenirea discriminării pe baza condițiilor de sănătate Traficul de persoane; Prevenirea dependenței și a abuzului de substanțe; Prevenirea malnutriției; Prevenirea pericolelor TIC (tehnologia informației și comunicațiilor); Prevenirea răpirii copiilor; Justiția pentru minori și copiii privați de libertate/ Ziua mondială pentru prevenirea violenței împotriva copiilor/tinerilor 19 noiembrie

            Echipa participantă la proiect din partea Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu” (elevi, profesori, psihologi școlari și părinți) au realizat în perioada 8-19 noiembrie următoarele activități:

 1. Discriminarea rănește” – dezbatere şi workshop cu elevii clasei a XII-a A, prof. Andriescu Camelia, pentru a identifica locurile şi formele de manifestare a discriminării faţă de copii şi cele mai frecvente atitudini discriminatorii în şcoală. S-a lucrat pentru recunoaşterea naturii discriminării trăită în şcoală de membrii comunităţilor marginalizate (în sala de clasă, sala de sport, cantină, alte spaţii din şcoală).
 2. Prevenirea violenței” – Clasa a XII-a F, prof  Gorduza-Burduja Roxana Activitatea a urmărit: enumerarea tipurilor de conflicte violente care pot apărea în mediul școlar; stabilirea strategiilor de abordare a conflictelor; identificarea cauzelor care duc la violență; stabilirea factorilor care conduc la violență; conștientizarea urmărilor actelor de violență; precizarea modalităților de evitare a actelor de violență. Au fost vizualizate și comentate prezentări PowerPoint. Elevii au primit texte cu studii de caz pe tema violenței. Pe baza dezbaterilor s-a realizat acronimul cuvântului VIOLENȚĂ. Mai apoi au completat, folosind post-it-uri, un cuvânt, sau o idee prin care propun o modalitate de evitare a conflictelor și a violenței.
 3. Violenţa online” – Clasa a XI-a C, prof. Airinei Liliana. Realizare de afişe şi prezentări electronice prin care elevii au identificat forme ale hărţuirii online, asemănări şi deosebiri între hărţuirea în şcoală şi cea online, actorii implicați în hărțuire, precum şi rolul şcolii în formarea competenţelor elevilor de a cunoaşte cum să fie în siguranţă în diferite medii (acasă, la şcoală, în stradă, online), cum să facă faţă anumitor provocări în aceste medii şi de la cine să ceară ajutor atunci când se simt intimidaţi, ofensaţi sau le sunt încălcate drepturile.
 4. Traficul de personale” – clasa 2TB, prof. Dragomir Eleonora. Clasa 2TB are elevi majori, 80% dintre ei sunt părinți. Un număr ridicat de elevi, 25% lucrează în unități militare și participă la acțiuni umanitare la nivel local sau internațional în cadrul NATO. De asemenea printre elevi există și situații de deplasare pentru muncă și despărțire temporară de copii. Li s-au prelucrat elevilor din clasa 2TB materiale informative cu privire la aspectele traficului de persoane in Romania și în lume, Convenția Consiliului Europei privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Raportul privind traficul de persoane (2020) realizat de ambasada SUA în Romania. Au fost de asemenea prezentate cursurile gratuite on-line furnizate de Consiliul  Europei pentru profesioniștii ce pot întâlni astfel de cazuri in activitatea lor. Elevii au identificat și posibilitatea de finanțare a unor acțiuni concrete de ajutare a victimelor acestui fenomen nedorit în cadrul cursului managementul proiectelor.
 5. “Abuzul în familie și violența față de copii” – clasa a XI-a A, prof. Dumitrașcu Doina. A avut loc o activitate practică de gestionare a emoțiilor și a sentimentelor, au fost identificate stările și emoțiile ce apar când experimentăm violență și s-au discutat modalitățile de soluționare: brainstorming cu inversarea rolurilor, Ce aș face dacă?….. S-a creat Jurnalul emoțiilor și au fost identificate modalități de monitorizare a situației emoționale zilnice : identificarea problemei , focusarea pe problemă; atacarea problemei, nu a persoanei, tratarea sentimentelor persoanei cu respect, asumarea responsabilității propriilor acțiuni.  Elevii au completat termometrul emoțiilor în funcție de cum s-au simțit în diferite situații și cum își gestionează emoțiile.
 6. “Adolescența fără dependență” – Clasa a XI-a Dip, Prof. Dunăre Liliana, Prof. Andrei Doina. Scopul activității a fost prevenirea si reducerea consumului de substanțe psihoactive printre elevii de liceu,  informarea privind  petrecerea  timpului  ca alternativă la consumul de droguri. Elevii au identificat și conștientizat riscurilor pe care le presupune consumul de substanțe psihoactive; și-au dezvoltat sentimentul de responsabilitate și alegerea unui stil de viață sănătos; au create materiale  (eseuri, desene)
 7. “Traficul de persoane”Clasa a X-a B, Prof. Maftei Felicia. Elevilor li s-a  prezentat  ce înseamnă traficul de persoane, exemple de modalități de recrutare, au fost identificate caracteristici ale persoanelor traficate.
 8. “Prevenirea bullyingului în şcoală’’ – Clasa a XI-a A, prof. Orza Raluca. Scopul acestei activităţi a fost de a-i face pe participanţi să conştientizeze faptul că acest tip de violenţă hărţuirea/ bullyingul poate lua diferite forme. Elevii au înţeles că anumite comportamente/ atitudini considerate, de unii, fireşti (prin faptul că se manifestau acasă ori la şcoală) sunt, de fapt, intolerabile, fiind un atentat la demnitatea şi la integritatea fizică a unei fiinţe umane. Participanţii la activitate au fost puşi în situaţia de a prezenta secvenţe de experienţă personală şi de a găsi împreună soluţii prin care un anumit comportament violent ar putea fi descurajat. Totodată, au putut urmări şi soluţia oferită de psihologii şi sociologii care au prezentat situaţiile-problemă, în cadrul suportului de curs (folosit ca bibliografie). În majoritate, au propus dialogul calm, ca modalitate de a aplana orice conflict.
 9. “Violenţa în mediul şcolar” – Clasa a IX-a B, prof. Paleu Mariana. Activitate de informare și dezbatere, prezentări PPT, despre efectele negative ale violenței și necesitatea păstrării unor relații armonioase între  membrii comunității școlare și în familie. Elevii au prezentat expuneri pe tema violenței în mediul școlar precum și a traficului de persoane şi au identificat posibile soluţii.
 10. “Bullying – Suferinţa copiilor” – Clasa a XI-a B, prof. Popa Cristina. După informarea prealabilă privitoare la conținutul și scopul proiectului, elevii au dat exemple de violență și abuz în care copii și adolescenții sunt deseori victime. Sintetizând situațiile discutate, doi elevi au schițat două scenarii/povești cu final deschis. Apoi au fost realizate jocuri de rol pe baza scenariilor. S-au propus soluții și exemple de acțiuni sau intervenții prin care, ca membri ai comunităților, putem interveni pentru a sprijini victimele abuzului.
 11. “Abuzul copiilor și adolescenților” – Clasa a X-a D îp și a IX-a F îp, psiholog Sârbu Mariana. Obiectivul activităţii a fost dezvoltarea atitudinilor și comportamentelor care să prevină abuzul asupra copiilor și adolescenților. Prin discuţii colective se clarifică noțiunea de abuz  subliniind elementele distinctive: utilizarea forței sau diferenței de putere/statut sau amenințarea cu folosirea acesteia, direcționarea sa asupra unui individ, grup sau comunitate, prezența consecințelor punerii în act a abuzului. Tot prin discuție sunt identificate formele pe care abuzul le poate lua, precum şi atitudinile şi comportamentele care pot preveni abuzul asupra copiilor şi adolescenţilor.
 12. “Prevenirea violenței și abuzului sexual asupra copiilor” – Clasa a XII-a C, prof. Scurtu Anca. Dezbatere pe linia prevenirii victimizării minorilor; s-a discutat despre modul în care violența și traumele afectează copiii, inclusiv consecințele grave și de lungă durată pentru sănătatea lor fizică și mentală; semnele ce indică faptul că un copil ar putea fi expus la violență sau traume; și costul uluitor al maltratării copiilor pentru familii, comunități  și țară.
 13. “Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violenţă în mediul şcolar” – Clasa a X-a F îp, psiholog Andonescu Elena, prof. Simion Monalisa. S-au prezentat informaţii specifice cu ajutorul unor prezentări PowerPoint, a unor filmuleţe, au fost efectuate jocuri metodice cu scopul de a înțelege mai uşor anumite aspecte legate de tema propusă şi  s-au realizat dezbateri  în vederea obţinerii feed-back-ului   S-a urmărit  formarea elevilor pentru a lua atitudini proactive in fata unor situaţii problemă în vederea reducerii semnificative a tuturor formelor de violenţă în mediul şcolar.
 14. “Violența în mediul școlar” – Clasa a IX-a H îp, prof. Carmen-Simona Stanciu. Metodele folosite discuţia, brainstorming-ul, jocul de rol, studiul de caz au clarificat conceptul de violenţă, au identificat cauzele acesteia şi în final s-au conceput măsurile de combatere şi prevenire. Elevii au identificat măsuri de prevenire (şi nu doar de combatere) a manifestării factorilor de risc în apariţia comportamentului deviant, dar şi factorii implicaţi în prevenirea şi limitarea unor asemenea manifestări.

Prof. Liliana Airinei