Plan de școlarizare

PLANUL DE ŞCOLARIZARE 2017-2018

LICEU – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ

Clasa a IX-a, Nivel 4, Curs de zi

  

LICEU – FILIERĂ TEORETICĂ

Clasa a IX-a, frecvenţă redusă

Captură3

LICEU – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ – RUTA DIRECTĂ

Clasa a XI-a, Nivel 4, Ciclul superior, Curs seral

Captură4

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ

Clasa a IX-a, învățământ profesional de stat, Nivel 3, Curs de zi

 

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ

Clasa a IX-a, învățământ profesional dual, Nivel 3, Curs de zi

 

 ŞCOALĂ POSTLICEALĂ

Anul I, Nivel 5, Curs de zi, cu finanțare de la buget