Plan de școlarizare

                                                   

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU”

PIATRA-NEAMȚ

PLANUL DE ŞCOLARIZARE 2022 – 2023

 

LICEU – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ

Clasa a IX-a, Curs de zi

Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificare profesională la sfârşitul clasei a XII-a Număr

clase/ elevi

Resurse naturale și protecția mediului Protecția mediului Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 2 clase/48 locuri
Industrie alimentară Tehnician analize produse alimentare 1 clasă/24 locuri
Tehnic Electronică  automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 1 clasă/24 locuri
Tehnician de telecomunicații 1 clasă/24 locuri

 

LICEU – FILIERĂ TEORETICĂ

Clasa a IX-a, Frecvență redusă

Profilul Domeniul pregătirii de bază Număr
clase/ elevi
Umanist Ştiinţe Sociale 1 clasă/28 locuri

 

LICEU – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ – RUTĂ DIRECTĂ

Clasa a XI-a, Ciclul superior, Curs seral

Profilul Domeniul Calificarea profesională Număr
clase/ elevi
Resurse naturale și protecția mediului Industrie alimentară Tehnician în industria alimentară 1 clasă/28 locuri

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Clasa a IX-a, anul I profesional, cu durata de 3 ani (după clasa a VIII-a),

 ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL – Curs de zi

Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Număr
clase/ elevi
Industrie textilă și pielărie Filator – DUAL ½ clasă/12 locuri

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Clasa a IX-a, anul I profesional, cu durata de 3 ani (după clasa a VIII-a), Curs de zi

Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Număr
clase/ elevi
Industrie alimentară Brutar-patiser-preparator produse făinoase 1 clasă/24 locuri
Brutar-patiser-preparator produse făinoase ½ clasă/12 locuri
Chimie industrială Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor ½ clasă/12 locuri
Electronică automatizări Electronist rețele de telecomunicații 1 clasă/24 locuri
Electronist aparate și echipamente ½ clasă/12 locuri
Construcții, instalații și lucrări publice Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 1 clasă/24 locuri
Mecanică Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic ½ clasă/12 locuri
Sudor ½ clasă/12 locuri

 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ

Anul I, Nivel 5, CURS DE ZI, cu finanțare de la buget

Domeniul Calificarea profesională Număr
clase/ elevi
Industrie alimentară Tehnician controlul calității produselor agroalimentare 2 clase/56 locuri
Construcții, instalații și lucrări publice Tehnician devize și măsurători în construcții 1 clasă/28 locuri