Plan de școlarizare

                                                         PLAN DE ȘCOLARIZARE – PROIECT

                                                                                   2020-2021

                                                          LICEU – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ

                                                                      Clasa a IX-a, Curs de zi

 

                                                             LICEU – FILIERĂ TEORETICĂ

                                                           Clasa a IX-a, frecvenţă redusă

 

                                  LICEU – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ – RUTA DIRECTĂ

                                            Clasa a XI-a, Curs seral, Ciclul superior

                                                              ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

Clasa a IX-a, anul I profesional, cu durata de 3 ani (după clasa – a VIII-a), Curs de zi

 

                                                             ŞCOALĂ POSTLICEALĂ

                                   Anul I, Curs de zi, Nivel 5, cu finanțare de la buget