Plan de școlarizare

                                                   

PLAN DE ȘCOLARIZARE – PROIECT

2023-2024

 

LICEU – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ

Clasa a IX-a, Curs de zi

Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Număr clase/ elevi
Resurse naturale și protecția mediului Protecția mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului 2 clase/ 48 locuri
Resurse naturale și protecția mediului Industrie alimentară Tehnician analize produse alimentare 1 clasă/

24 locuri

Tehnic Electronică automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 1 clasă/

24 locuri

Tehnician de telecomunicații 1 clasă/

24 locuri

 

 

LICEU – FILIERĂ TEORETICĂ

Clasa a IX-a, frecvenţă redusă

Profilul Domeniul pregătirii de bază Număr clase/ elevi
Umanist Ştiinţe sociale 1 clasă/

28 locuri

 

 

LICEU – FILIERĂ TEHNOLOGICĂ – RUTA DIRECTĂ

Clasa a XI-a, Curs seral, Ciclul superior

Profilul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Număr clase/ elevi
Resurse naturale și protecția mediului Industrie alimentară Tehnician în industria alimentară 1 clasă/

28 locuri

 

 

 

 

 

 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

Clasa a IX-a, anul I profesional, cu durata de 3 ani (după clasa – a VIII-a),      Învățământ dual – Curs de zi

Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Număr clase/ elevi
Industrie textilă și pielărie Filator – DUAL 1 clasă/

24 locuri

 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ

Clasa a IX-a, anul I profesional, cu durata de 3 ani (după clasa – a VIII-a),      Curs de zi

Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Număr clase/ elevi
Industrie alimentară Brutar-patiser-preparator produse făinoase 1 clasă/

24 locuri

Industrie alimentară Brutar-patiser-preparator produse făinoase ½ clasă/

12 locuri

Electronică automatizări Electronist aparate și echipamente ½ clasă/

12 locuri

Electric Electrician exploatare joasă tensiune 1 clasă/

24 locuri

Construcții, instalații și lucrări publice Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze 1 clasă/

24 locuri

Mecanică Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic ½ clasă/

12 locuri

Sudor ½ clasă/

12 locuri

 

 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ

Anul I, Curs de zi, Nivel 5, cu finanțare de la buget

 

Profilul Domeniul Calificarea profesională Număr clase/ elevi
Resurse naturale și protecția mediului Industrie alimentară Tehnician controlul calității produselor agroalimentare 1 clasă/

28 locuri

Tehnic Construcții, instalații și lucrări publice Tehnician devize și măsurători în construcții 1 clasă/

28 locuri

Tehnologic Mecanică Tehnician optometrist 1 clasă/

28 locuri

Real Informatică Tehnician echipamente periferice și birotică 1 clasă/

28 locuri