Consiliere psihopedagogică

Specialiștii din cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică oferă servicii de consiliere psihopedagogică elevilor, părinților și cadrelor didactice.

Activitatea de consiliere se poate desfășura față în față sau prin mijloace de comunicare on-line în funcție de procedurile stabilite la nivelul unității de învățământ.

Puteți primi sprijin pentru:

  • cunoașterea/autocunoașterea trăsăturilor de personalitate
  • prevenirea/diminuarea stărilor de disconfort psihic
  • adaptarea elevilor la cerințele școlii
  • eficientizarea procesului de învățare
  • dezvoltarea abilităților de relaționare
  • managementul emoțiilor
  • îmbunătățirea relațiilor familiale
  • orientarea şcolară şi profesională

Serviciile sunt gratuite, confidențiale și pot fi accesate prin realizarea unei solicitări la următoarele date de contact:

                      Consilieri școlari:

Prof. psiholog Elena Andonescu                  

Email:elena.andonescu@colegiulcartianu.ro       

Telefon:0744906057                                

Prof. psiholog Mariana Sîrbu

Email: mariana.sirbu@colegiulcartianu.ro

Telefon: 0746036212