Bun Venit pe pagina Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamt!

37d0d87cbd068550bc946f2bf9945a49           Condiţiile deosebite în care se desfăşoară procesul de învăţământ în Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ, complexitatea dotărilor tehnice din spaţiile de instruire (săli de clasă, laboratoare, cabinete, ateliere, sală de sport), participarea elevilor la procesele de producţie industriale (din cadrul practicii în producţie desfăşurată la diferiţi agenţi economici) sunt şi rezultatul organizării şi desfăşurării activităţilor şcolare şi extraşcolare în conformitate cu principiile calităţii educaţiei.

VIZIUNEA SCOLII

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la standarde europene, în domenii cerute pe piaţa muncii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică.

MISIUNEA COLEGIULUI TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU”

Prin activităţile desfăşurate şi prin profilul şcolii  dorim să oferim:

  • locuitorilor din Piatra-Neamţ, din comunele învecinate şi tuturor celor interesaţi din judeţ, oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, de înaltă calitate,
  •  învăţământ de calitate  pe domeniile cerute pe piaţa muncii (textile-pielărie, industrie alimentară, electronică, electromecanică, construcţii, turism şi alimentaţie publică),
  • şanse egale tuturor tinerilor din zona Piatra-Neamţ, conform dorinţei de formare profesională şi socială a acestora.

Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ  este o şcoală ÎTP (învăţământ profesional şi tehnic) de mari proporţii care deserveşte tineri şi adulţi deopotrivă, oferind în acelaşi timp şi cursuri de formare particularizate  pentru agenţii economici din regiune.

DE CE AS ALEGE COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” ?

Iată câteva motive reale:

  1. Oferta educaţională este bogată, diversificată, cuprinde discipline opţionale interesante şi atractive pentru elevi, iar prin “Curriculum diferenţiat” elevii au posibilitatea să studieze în profunzime disciplinele tehnice în domenii diferite.
  2. Cadrele didactice din şcoală manifestă deschidere şi flexibilitate, încurajând dezvoltarea CREATIVITĂŢII, ajutându-i pe elevi să se cunoască pe sine, să-şi descopere talentele şi înclinaţiile
  3.  Politica şcolii este de încurajare a elevilor, prin îndemnul la perseverenţă şi nerenunţare al marelui explorator Nansen

“Ai izbutit ? Continuă ! N-ai izbutit ? Continuă !”