Campus Școlar

CAMPUS ȘCOLAR

Campusul şcolar oferă pentru elevii școlii dar și pentru elevii din celelalte licee și grupuri școlare din oraș condiţii foarte bune de locuit, de învăţat  (710 locuri de cazare repartizate în în 4 cămine) iar servirea mesei  este asigurată de o cantină modernă.

 Locuri cazare în căminele campusului școlar

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” dispune 710 locuri cazare în capusul școlar repartizate în 4 spații de cazare.

Cămin 1 – 268 locuri cazare

Cămin 2 – 264 locuri cazare

Cămin 3 – 132 locuri cazare +6 locuri infirmerie

Cămin 4 – 40 locuri cazare

 

Prețuri

Cazare: 100 lei/lună

3 mese pe zi: 17lei/zi

 

Orar cămin

ACTIVITATEA

ORAR/INTERVAL ORAR

Ora de deșteptare 600
Mic dejun 600-800
Prânz 1230-1530
Meditații 1500-1800
Cina 1830-2100
Închiderea căminului, prezența, program administrativ, lecții 2100-2230
Încetarea programului 2230

  

Procedura de înscriere în campusul școlar

 Descrierea procedurii

Înscrierea elevilor se realizează de către o comisie din care fac parte:

 • pedagogul de serviciu
 • responsabilul pedagogilor din Căminul I
 • magazionierul
 • Directorul adjunct cu responsabilități în campus

Cerințe:

 • Prezentarea adeverinței de elev
 • Completarea cererii de înscriere de către părintele elevului
 • Achitarea regiei la casieria școlii
 • Completarea contractului de cazare de către părintele elevului

Etape:

 • Etapa 1: Confruntarea listei cu bursierii de stat care nu plătesc regia de cazare
 • Etapa 2 : Selectarea elevilor ai căror părinți sunt cadre didactice și nu plătesc regia de cazare
 • Etapa 3 : Selectarea elevilor și distribuirea lor
 • Etapa 4: Selectarea elevilor de vârse apropiate pentru completarea camerelor cu 4, respectiv 6 locuri de cazare
 • Etapa 5: În cazul completării căminelor, la departajare au prioritate elevii din mediul rural sau din zone defavorizate.

Numărul locurilor de cazare și cerințele de înscriere se anunță cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea studiilor.

 COMITET CANTINĂ

 Președinte – elev Ciubotaru Mihail – clasa a XII-a – Seminarului Teologic Ortodox „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”

Responsabil disciplină – elev Moraru Andrei – clasa a X-a G- Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”

Consultatnt meniu – elev Rotaru Cătălina – clasa a X-a – Liceul de Arte Victor Brauner

Membru – elev Bodrug  Marius – clasa a X-a –  Seminarului Teologic Ortodox „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”

Membru – elev Purcel Ion – clasa a X-a D – Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”

 

COMISIA DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR ÎN CAMPUSUL ȘCOLAR

 Director adjunct – profesor  Irimia Mihai

Responsabil – profesor Văideanu Claudia

Responsabil educație sanitară – profesor Apostoaia Anca

Membru activități sportive – profesor Nicolae Livia

Membru educație civică – profesor Buzu Grigore

Membru consiliere psihologică – profesor Andonescu Elena

Membru responsabil pedagogic campus școlar – pedagog Lupașcu Petru

Membru educație culturală – profesor Baba Gabriela

Membru asistență tehnică calculatoare – profesor Rotaru Vicențiu

Membru disciplină Campus – pedagog Luchian Liliana