MĂNÂNCĂ RESPONSABIL

 Proiectul  european   ”MĂNÂNCĂ RESPONSABIL!”   DCI-NSAED/2014/339-207

 prof. Emilia Lupei, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț

Anul școlar 2015-2016, a fost primul an în care Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț a implementat Proiectul European „Mănâncă responsabil!”. Ca urmare a evaluării activităților desfășurate, școala noastră a fost selectată pentru a continua derularea proiectului și în anul școlar 2016-2017.

Proiectul  este coordonat la nivel național de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (C.C.D.G.) iar la nivelul Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu” este coordonat de doamna director prof. Mariana Paleu și doamna director adjunct prof. Emilia Lupei.

Proiectul European „Mănâncă responsabil!” este un proiect de responsabilitate socială prin care participanții vor înțelege de ce luarea oricărei decizii cu privire la hrana personală poate avea urmări negative, uneori ireversibile asupra unei importante părți a planetei noastre.

În proiect sunt implicate 9 state europene:  Bulgaria, Republica Cehia, Croația, Letonia, Malta, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. În România participă la implementarea proiectului 50 de școli.

Activitățile  Colegiului Tehnic  “Gheorghe Cartianu” în Proiectul European „Mănâncă Responsabil!” au ca obiectiv general  promovarea relaţiilor durabile între elevi, adulţi şi mediul înconjurător, realizând că educaţia eficientă trebuie să se extindă dincolo de sala de clasă şi că principiile de ecologie, justiţie şi egalitate trebuie să fie evidente la toate nivelurile societăţii.

Obiectivele specifice sunt: creşterea gradului de conştientizare privind alimentaţia sănătoasă, dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii elevilor şi adulţilor privind alimentaţia sănătoasă, responsabilizarea celor din jur pentru a nu periclita sănătatea mediului (educarea adulţilor prin tineri), stimularea iniţiativei de exprimare a opiniei prin acțiuni de diseminare a exemplelor de bună practică, dezvoltarea spiritului antreprenorial, formarea unui stil de viaţă sănătos prin promovarea unor comportamente alimentare sănătoase, adecvate sănătăţii fizice şi psihice a elevilor.

Activităţile propuse pentru anul școlar 2016-2017 sunt:

 1. Lansarea proiectului „Mănâncă responsabil!”
 2. Organizarea expoziției “Brazii Altfel”
 3. ”Piramida alimentelor sănătoase” – sesiune de referate și comunicări
 4. „Eco-Dragobete” – distribuirea de felicitări și inimioare confecţionate din materiale reciclabile.
 5. Cantina școlii – oglinda anotimpurilor” – realizarea meniurilor și prepararea produselor din legume și fructe de sezon
 6. Pași către o mâncare sănătoasă” – realizarea unui caiet cu rețete de preparate sănătoase
 7. Sărbătorile pascale sănătoase: – expoziție cu degustare și vânzare a produselor sănătoase preparate de elevi în atelierele școlii.
 8. Diseminarea rezultatelor proiectului „Mănâncă responsabil!”
 9. Realizarea unui film cuprinzând exemple de bună practică „Mănâncă Responsabil!”

Lansarea proiectului a avut loc pe 14 decembrie 2016 în Sala de festivităţi a Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu”. Au participat elevii claselor de liceu zi, şcoală profesională, profesori, părinţi, reprezentanţi ai presei locale și un reprezentant al Consiliului Local.

Activităţile desfăşurate în vederea organizării evenimentului public de lansare a Proiectului European „Mănâncă Responsabil!” au fost:

 1. Pregătirea evenimentului prin realizarea de pliante, panou și banner cu sigla și logo-ul Proiectului „Mănâncă Responsabil!”
 2. Convocarea participanților la eveniment prin înmânarea de pliante, postarea de invitații pe site-ul școlii, pe facebook pe adresa Grupul Public Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu.
 3. Pregătirea Sălii de festivități a Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu” pentru evenimentul de lansare: laptop, video-proiector, sonorizare, ornarea cu afișe și banner-ul Proiectului European „Mănâncă Responsabil!”.
 4. Procurarea materiilor prime necesare preparării produselor alimentare sănătoase: legume, fructe (mere, pere, gutui, nuci), materii prime alimentare necesare preparării produselor tradiţionale (făină, zahăr, ulei).
 5. Prepararea produselor alimentare tradiţionale sănătoase: plăcintă cu mere şi nuci, plăcintă cu dovleac, sculpturi alimentare din legume şi fructe, sucuri proaspete de fructe.
 6. Realizarea expoziţiei culinare cu preparatele realizate de elevii de la calificarea profesională Brutar-patiser-preparator produse făinoase în laboratorul de patiserie al Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu”.

La finalul activității toți participanții au degustat produsele sănătoase preparate, fructe și sucuri proaspete.

Produsele finale, rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia au fost:

– Realizare de afişe, pliante.

– Promovare pe pagina de facebook a şcolii.

– Publicare de articole în revista “Anotimpuri” a școlii.

– Realizarea unui raport statistic privind obiceiurile alimentare ale elevilor.

 Impactul activităților proiectului asupra  elevilor, a părinţilor și a comunităţii locale s-a concretizat prin:

– Exprimarea unor puncte de vedere, realizarea de referate şi vizionarea unor documentare privind hrana sănătoasă.

– Realizarea de produse sănătoase în atelierele de patiserie ale şcolii şi consumarea lor de către elevi.

 – Realizarea unor activităţi de convingere a unor agenţi economici distribuitori de produse alimentare în campusul şcolar pentru a introduce în oferta lor legume şi fructe.

Educaţia pentru hrana sănătoasă poate fi realizată numai prin invitarea elevilor pentru a creea relaţii profunde şi de lungă durată între ei, cu profesorii lor, cu mediul înconjurător şi cu întreaga comunitate din care provin.

Implementarea Proiectului European „Mănâncă Responsabil!” la Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț va continua și în anul școlar următor.