Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra-Neamt
Proiecte si Programe

ECDL

 1. Noile certificari ECDL

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în 150 de țări de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu.

Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care dorește și are nevoie să își certifice abilitățile de utilizare a computerului la un standard recunoscut internațional.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

La nivel internaţional, 14 milioane de persoane sunt înregistrate în program, în timp ce în România mai mult de 250.000 de candidați au obținut sau sunt în curs de a obține Permisul ECDL.

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare ţără din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are o perioadă de valabilitate stabilită, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

Intră în comunitatea ECDL, construieşte-ţi Profilul ECDL şi dovedeşte-ţi competenţele digitale:

 • Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.
 • ECDL este o certificare recunoscută internaţional, actuală şi garantată.
 • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
 • Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.
 • Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.
 • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile şi Permisul ECDL se recunoaşte la evaluarea dosarului pentru concursuri de ocupare a posturilor didactice.

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

 Înscrierea

Vă puteţi înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare şi achiziţionând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.

Durata obținerii certificării

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.

Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.

Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro

Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale!

Informații detaliate despre certificările ECDL găsiți pe site-ul ECDL Romania   http://www.ecdl.ro/articol/certificari-ecdl_5.html


 2. SEITIC

Program educational SEITIC

Click aici


 3. Concepte de baza ale tehnologiei informatiei

Concepte de baza ale tehnologiei informatiei

Download fisiere asociate:
   1.   curs ecdl modul 1.rar


 4. Certificare ECDL si formare continua in judetul Neamt

 

 „Certificare ECDL şi formare continuă în judeţul Neamţ”, POSDRU/19/1.3/G/34332

      Proiectul, POSDRU/19/1.3/G/34332, „Certificare ECDL şi formare continuă în judeţul Neamţ”, al cărui beneficiar este Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț, este realizat în parteneriat cu SC MaxxComputers SRL şi SC Sirca SA. Proiectul este finanţat din Fondul Social  European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU 2007-2013, a demarat la  1 aprilie 2010 şi se va desfăşura pe o perioadă de doi ani.

Proiectul se implementează la nivel județean, obiectivul fiind formarea abilităților de operare PC recunoscute prin permisul ECDL pentru 140 de persoane din grupul țintă: cadre didactice, formatori, mentori, personal didactic auxiliar din județ și realizarea a 4 sesiuni specifice de formare care au ca temă egalitatea de gen, egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectarea diversității, dezvoltarea durabilă, protecția mediului, sanatatea și securitatea în munca pentru 56 de persoane din grupul țintă, personal didactic auxiliar.

Examenele pentru obținerea certificatului ECDL se organizează în cadrul Centrului ECDL 373 - Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”. După obținerea Permisul ECDL Start cadrele didactice pot obține 20 de credite transferabile, iar Permisul ECDL Complet permite obținerea a 25 de credite transferabile.

Programul de formare se va realiza pe grupe la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” şi oferă:

¨      180 de ore de pregătire teoretică şi practică

¨      utilizarea de metode inovative de formare prin desfăşurarea în sistem e-learning a tuturor modulelor programului de formare

¨      asistenţă tehnică acordată participanţilor în  parcurgerea suportului de curs

¨      oportunitatea de a face parte dintr-un colectiv de oameni cu obiective, interese şi viziuni similare.

        


 5. Despre ECDL

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la nivel internaţional în peste 148 de ţări.

ECDL este pentru domeniul IT similar cu certificări de genul TOEFL sau Cambridge pentru atestarea cunoştinţelor de limbi străine.

 

Permisul oferă deţinătorului său o baza standard de cunoştinţe IT necesară în noua societate informaţională ce se află în continuă dezvoltare.

 

Cu ajutorul Permisului european de conducere a computerului vă puteţi creşte gradul de mobilitate profesională şi puteţi utiliza calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate.

 6. Simulari ECDL

Certificări ECDL

Permisul european de conducere a computerului (Permisul ECDL Complet) este cel mai important şi cel mai răspândit standard de certificare şi atestă faptul că deţinătorul lui posedă cunoştinţe de bază despre Tehnologia Informaţiei (IT) spre a folosi un calculator personal şi aplicaţii de calcul obişnuite la un nivel mediu de competenţă.

Permisul ECDL complet reprezintă o referinţă şi pentru celelalte certificări standardizate dezvoltate în acest moment de Fundaţia ECDL.

Download fisiere asociate:
   1.   Simulari v4.zip


Toporasul

 1. Site informativ Ansamblul Folcloric Toporasul

Ansamblul Folcloric Toporasul


 2.

Ansamblul ˝Toporaşul˝,
înfiinţat în 1986
Instituţia: Colegiul Tehnic ˝Gheorghe Cartianu˝
B-dul Traian nr. 165
tel/fax 0233/222800

Localitatea: Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, România
Director: prof. Mariana Paleu
Coregraf/instructor: Munteanu Constantin
Repertoriul: Dansuri populare din zona Neamţ – Moldova


 3. Datini si obiceiuri de Anul Nou

Datini şi obiceiuri de An nou

Astăzi, 11 decembrie 2008, Ansamblul "Toporaşul" a susţinut în incinta Cantinei Colegiului "Gheorghe Cartianu" în cadrul Serbării şcolare, un spectacol de datini şi obiceiuri de iarnă din care nu au lipsit dansuri populare româneşti, colindele, jocul caprelor, urşii.  Sărbători fericite tuturor !

Download fisiere asociate:
   1.   INVITATIE.JPG
   2.   DANS.JPG


EuroFan

 1.

EUROFAN - UN CLUB CARE TE PRIVESTE!

 

Trupa de teatru SCENIC

www.eurofan.ro  

 


Publicatii

 1. Anuarul Colegiului Tehnic "Gheorghe Cartianu"

        Anuarul Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Cartianu’’ Piatra-Neamţ (ISSN – 1454-2544), iniţiat de entuziastul profesor Mihai Gicoveanu, în 1997, iar de la nr. 3/1999 – coordonat de prof. Constantin Tomşa şi prof. Olimpia Sima, se constituie într-un auxiliar didactic de maximă utilitate, contribuind la promovarea bunelor practici în învăţământ. În paginile Anuarului pot fi citite comunicări ştiinţifice şi metodice de mare interes nu doar pentru oamenii şcolii noastre. Dovadă a valorii şi a utilităţii sale sunt ecourile stârnite în presă la fiecare apariţie a publicaţiei, dar şi premiile obţinute la manifestările de gen (premiul I, respectiv premiul II la Simpozionul Internaţional ,,Şcoala modernă’’ – Secţiunea Cărţi şi auxiliare didactice, ediţia 2008 şi 2010). În paginile Anuarului pot fi citite şi articole scrise de profesorii de limba şi literatura română din şcoala noastră. Este în pregătire numărul 16 al Anuarului.


 2. Volume publicate / prefatate

 

Volume publicate de prof. dr. Adriana Popovici (CEDDEMIURG IAŞI) :

 

POEZIA. STUDIU TEORETIC ŞI APLICATIV - 2008

LIMBAJUL DRAMATIC ŞI ORIZONTUL DE AŞTEPTARE ESTETICĂ - 2009

LITERATURA ROMÂNĂ. COMUNICARE. PROZĂ. DRAMATURGIE – 2010

 

Volume prefaţate:

 

DIMITRIE BOLIINTINEANU SAU MODELUL UITAT

INTERNET-UL FĂRĂ FIR (HANU ANCUŢEI)

SĂRMANUL DIONIS SAU ANTIEPICUL

MARA - UN ROMAN NEDREPTĂŢIT

PATIMA ROŞIE SAU BIRUINŢA DRAMEI NATURALISTE

 


 3. Cartieni la portile afirmarii

      În prezenţa unui public numeros, Anda Ignat, din clasa a XII-a K, şi-a lansat volumul de debut Amurg croit din zori, apărut la Editura ,,Cetatea Doamnei’’ din Piatra-Neamţ.

Cartieni la portile afirmarii/

      Găzduit de Sala ,,Cupola’’ a Bibliotecii Judeţene ,,G. T. Kirileanu şi moderat de prof. Olimpia Sima – coordonatoarea Cenaclului ,,Metaphora’’, evenimentul a fost mediatizat în presa locală (ziarul ,,Ceahlăul’’, posturile de televiziune 1TV şi TVM) şi în revista ,,Anotimpuri’’ a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Cartianu’’.

      Dintre invitaţi, au vorbit despre autoare şi despre cartea sa prof. Constantin Tomşa, ing. Viorel Nicolau, directorul editurii, prof. Mariana Paleu, directorul colegiului nostru şi prof. Monica Cristea.

 

 


 4. Concursul National al Revistelor Scolare

           Revista Anotimpuri a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Cartianu’’ , înregistrată cu ISSN- 1454-1254,  se bucură de o unanimă recunoaştere în peisajul revuistic – nu doar şcolar – românesc.

revista Anotimpuri/

            Înfiinţată în 1994, din iniţiativa unor dascăli inimoşi (prof. Mihai Gicoveanu, prof. Vasile Agafiţei şi ing. Daniel Dorobanţu - tehnoredactere), revista se află astăzi în cel de-al XVIII-lea an de apariţie neîntreruptă, cu un tiraj de 900 de exemplare/ număr. De la numărul 10/ 1996, în redacţie intră şi domnul prof. Constantin Tomşa, care, de la nr. 11/ 1998,va deveni redactorul coordonator al publicaţiei. Un nou impuls va cunoaşte revista odată cu intrarea în Colectivul redacţional a prof. Olimpia Sima (nr. 17/ 1998, anul VI), ca secretar general de redacţie (1998-2006), iar apoi redactor-şef, alături de dl. prof. Constantin Tomşa. De-a lungul timpului, din redacţie au mai făcut parte şi alţi profesori, printre care Victor Ploscaru, Mihai Lostun, Anca Agafiţei, Alina Nistor/ Baluş, Teodor Moscalu etc.. Nu puţini au fost elevii, care au făcut o veritabilă şcoală jurnalistică în paginile revistei: Alina Ciocan, Alina Olaru, Nona Hibovschi, Lavinia Negru, Cristina Cârnu, Ana-Maria Sofronia, Radu Verman, Matei Iurea, Anda şi Andreia Ignat, Mihaela Uglea,  Mihai Topoliceanu, Cristina Vieru etc. Lor li se adaugă condeierii de astăzi ai Anotimpurilor, printre cei mai activi fiind: Valentin şi Florin Herciu, Ionela-Loredana Tataru (clasa a XI-a G), Ana-Maria Laiu (clasa a X-a F), Elena-Iren Hâncu (clasa a XI-a D), Dumitru Chele, Mariana Doroşenco, Ştefan Crăescu (toţi din clasa a XII-a H) , Iulian Nicorescu (clasa a XIII-a KL r.p.) etc., care, îndrumaţi de profesorii lor de limba şi literatura română, surprind număr de număr pulsul şcolii şi al timpului nostru, dând savoare revistei.

            Din 1999, anual, Anotimpurile noastre au câştigat premiul I la etapa judeţeană a Concursului Naţional al Revistelor Şcolare. De asemenea, Anotimpurile cartiene se pot lăuda cu obţinerea a 7 titluri succesive de Laureat la etapa naţională a Concursului Naţional al Revistelor Şcolare (2003-2009), caz rarisim în publicistica şcolară.

            În zestrea de trofee a Anotimpurilor, mai intră un premiu I acordat de Prefectura Judeţului Neamţ la Concursul Revistelor Şcolare (2000), premiul I şi titlul ,,the best’’ la Concursul de Jurnalism, Secţiunea Reviste şcolare, organizat de Trustul de Presă ,,Realitatea’’ (2005) , două premii I la Simpozionul Internaţional ,,Şcoala Modernă’’ - Secţiunea Reviste şcolare ediţiile din 2008 şi 2010).

            Fiind sprijinită de conducerea şcolii şi de întregul colectiv didactic, revista  Anotimpuri, adunând în paginile sale profesori şi elevi, dar şi colaboratori din alte instituţii din municipiu şi din judeţ, se constituie într-o veritabilă oglindă a şcolii noastre, dar şi a vremurilor pe care le parcurgem, fiind prezentă necondiţionat în existenţa cotidiană a cartienilor. Revista se autofinanţează, graţie suportului elevilor şi al cadrelor didactice din colegiul nostru.


Leonardo

 1. Leonardo-IVT_codTR-1-2012-LEO01-37321

Leonardo-IVT_codTR-1-2012-LEO01-37321

NEW METHODS AND TECNIQUES ON THE WELDING AUTOMATION


 2. Leonardo da Vinci PLM (People in the Labour Market)

Leonardo da Vinci PLM (People in the Labour Market)


 3. Mobilitate profesori CNC

 

Mobility of teachers for organizing training stage of students to learn about the new techniques on CNC machines (Mobilitatea profesorilor pentru organizarea unui stagiu de pregatire despre noile tehnologii de prelucrare pe masini CNC)


 4. Mobilitate elevi CNC

Mobility of students to learn about the new techniques on CNC machines (Mobilitatea elevilor pentru un studiul noilor tehnologii de prelucrare pe masini CNC)


A.L.I.C.E.

 1. Proiect A.L.I.C.E.

Proiect A.L.I.C.E.


PROCOPIU

 1. Programul Concursului Stefan Procopiu 2013

Download fisiere asociate:
   1.   Programul Concursului Stefan Procopiu.pdf


 2. Concursul National de Referate si Comunicari Stiintifice Stefan Procopiu - 2011

 

Galerie de poze a Colegiului Tehnic "Gheorghe Cartianu", Piatra-Neamţ, unde pot fi găsite poze de la Concursul Naţional de Referate şi Comunicări Ştiinţifice "Ştefan Procopiu" - GALERIE

Detect language » Romanian
Poze
Detect language » Romanian
Detect language » Romanian

Download fisiere asociate:
   1.   procopiu2011 28 OCT.doc
   2.   premii gimnaziu.doc
   3.   premii liceu.doc
   4.   premii tehnologie.doc
   5.   Procopiu - liste lucrari sustinute.zip ...


CLUB FILM ONE WORLD

 1.

Club Film One World

English (auto-detected) » Romanian

COMENIUS

 1. Mobilitate de formare continua Comenius

Developing Programming Skills

by means of modern Educational Programming Languages:

Games, simulations and educational robotics

 

Autor: prof. Salaru Constanta
Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”
Piatra-Neamt

Nr. de referinta: GR-2013-237-001 

Contract Comenius nr.124/22.04.2013

In  perioada 30.06.2013-05.07.2013 am beneficiat, cu sprijinul Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, de un grant Comenius - mobilitate individuala pentru formare continua. Cursul la care am participat, Developing Programming Skills by means of modern Educational Programming Languages: Games, simulations and educational robotics  (COMENIUS In-Service Activity GR-2013-237-001), a fost organizat de Institutia Educationala Ellinogermaniki Agogi ( E.A.) in parteneriat cu Departmentul de Fizica al Universitatii din Creta, Grecia.

Scopul cursului a fost de a creste gradul de constientizare a profesorilor de informatica asupra faptului ca programarea este o competenta de baza atat pentru utilizarea avansata a calculatorului cat si pentru utilizarea creativa a unor instrumente moderne. Activitatea de formare a urmarit, concentrandu-se in special pe limbaje educationale de programare (EPLS) si pe robotica educationala, sa consilieze si sa inspire profesorii de informatica in realizarea de lectii creative care sa permita elevii sa isi dezvolte abilitatile de programare in mod eficient si atractiv.

Training-ul a inclus lectii teoretice (tinute de profesori universitari din Grecia , Marea Britanie si Malta) cat si activitati practice individuale sau de grup - ateliere de lucru, proiecte de grup, imbinandu-se eficient diferite metodele de predare (sesiuni plenare, prezentari video, ateliere practice , grupuri de lucru , utilizarea TIC).

Cursul m-a ajutat sa-mi imbunatatesc practicile pedagogice, sa proiectez scenarii educationale care sa stimuleze interesului elevilor si implicarea lor activa.

In timpul stagiului de formare m-am initiat in limbajul educational de programare SCRATCH si in domeniul robotilor educationali Lego.

Pe parcursul formarii am invatat sa privim desfasurarea lectiei din trei moduri diferite :

-ca elevi care participa la activitatea de invatare,

-ca si cadrele didactice care implementeaza resursele educationale bazandu-se pe rezolvarea de probleme, prin strategii de colaborare, in cadrul unor proiecte educationale

-ca si cercetatori ce colecteaza si interpreteaza date referitoare la metodele educationale abordate nostru metode la nevoile si progresul elevilor nostri.

Pana la finalul activitatii de formare fiecare participant a construit, pas cu pas, zi dupa zi, un scenariu educational atractiv care incurajeaza motivatia de invatare si dezvolta competentele cheie ale elevilor.

In urma participarii la curs ne-am alaturat comunitatatilor online: Scratch -http://scratched.media.mit.edu/, http://scratch.mit.edu/, http://pskills.moleportal.eu/,Open Discovery Space- http://ods.ea.gr/ si Open Science Resources - http://www.osrportal.eu/ avand astfel oportunitatea de a impartasi exemple de bune practici, cunostinte si resurse din domeniul educatiei.

Colaborarea, prin intermediul retelelor online, cu profesori din intreaga Uniune Europeana ne-a oferit, mie si celorlalti participanti la curs, posibilitatea de a ne continua dezvoltarea profesionala si dupa finalizarea formarii.

Pe parcursul stagiului am beneficiat si de educatie informala sau nonformala, avand ocazia de a vizita locuri incarcate de istorie si cultura: situl arheologic Knossos, Muzeul de Arheologie Herakleion, Anogia - un sat cretan traditional. Aceste vizite mi-au permis sa cunosc o parte din trecutul si prezentul fascinant al Greciei. Totodata, cele trei excursii m-au ajutat sa-i cunosc mai bine pe ceilalti participanti la formare (proveniti din Austria, Cipru, Croatia , Estonia, Finlanda, Lituania, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Suedia, Turcia) si sa leg relatii de prietenie si colaborare cu acestia.

Ocazia de a face parte dintr-un grup de profesori din diferite zone ale Uniunii Europene  a dus la intarirea sentimentului de apartenenta la identitatea europeana.

Continutul acestui material reprezinta punctul de vedere si responsabilitatea exclusiva a autorului  ANPCDEFP si Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul in care va fi folosit continutul informatiei.


 2. Mobilitate de formare continua Comenius

Empowerment in ICT Skills : Making Use of Technology Tools

Liliana Airinei
Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”
Piatra-Neamt

Nr. de referinţă: MT-2013-637-004 
Contract Comenius nr. 150/25.04.2013

In perioada 01.07 – 05.07.2013 s-a desfășurat, in Saint Julians, Malta, stagiul de formare "Empowerment in ICT Skills : Making Use of Technology Tools”.  Cursul a fost organizat de catre Executive Training Institute, din St Julians, Malta, avand participanti din Romania, Spania, Turcia, Germania si Finlanda.

Scopul cursului a fost ca participantii sa invete si sa experimenteze o serie de instrumente IT interesante, coreland pedagogia cu tehnologia actuala. Sesiunile au fost extrem de practice si au implicat o serie de elemente precum crearea de bloguri, wiki, avatare, site-uri web, etc. Am lucrat impreuna cu ceilalti participanti la diferite  proiecte legate de sesiunile de instruire. Cursul ajuta profesorii sa reflecteze asupra abordarii lor didactice si sa integreze tehnologia in procesul de predare.

Predarea a fost interactiva, cu sesiuni de introducere, ateliere de lucru si proiecte de grup. Participantii au avut un rol activ in toate sesiunile, maximizand utilizarea limbii engleze. Ne-au fost prezentate diverse site-uri web si instrumente tehnologice pe care le-am putea folosi dupa curs. Am creat astfel propriile noastre wiki, blog-uri, site-uri, avatare, webquest-uri, etc.

In timpul cursului, am fost invitati sa reflectam asupra acestuia, sa concepem un plan de actiune pentru dezvoltarea noastra personala, si sa selectam instrumentele si activitatile pe care am dori sa le incercam in propriile noastre clase sau proiecte. Pe site-ul organizatiei de primire, www.ese-edu.com ne-am alaturat grupului participantilor in scopul de a face schimb de idei si pentru a putea comenta planul personal si punerea sa in aplicare. Site-ul permite crearea unei retele si contactul cu formatorii si colegii, precum si cu participantii de la alte cursuri. Mai multe sfaturi si link-uri catre instrumente utile, postate cu regularitate, permit dezvoltarea profesionala continua pentru o lunga perioada de timp dupa incheierea stagiului. Profesori din diferite tari sunt incurajati sa infiinteze propriile lor proiecte europene la clasa, in colaborare cu  profesorii intalniti la aceste cursuri.

După finalizarea activităților de formare organizatorii au propus o serie de vizite la principalele obiective culturale și turistice din Malta: Valletta – capitala Maltei –  Patrimoniu Mondial Unesco, Rabat, Mdina, Insula Gozo.

Acest stagiu,  a reusit sa ma aduca in contact direct cu un grup eterogen, cu diversitatea culturala si lingvistica si mi-a imbogatit atat cunostintele de specialitate cat si cele legate de educatia interculturala si capacitatea de comunicare si interrelationare cu ceilalti participanti, lucru care ma va ajuta in plan personal si profesional si in relatia cu scoala, colectivul ei, comunitatea locala, in abordarea unor strategii de acceptare a diversitatilor culturale cu scopul de a oferi sanse egale tuturor copiilor.

Activitatea de formare a fost realizată cu sprijinul financiar primit în cadrul unui mobilităţi individuale de formare continuă Comenius  – Programului de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi (Lifelong Learning). Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului; ANPCDEFP şi Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.


 3. Mobilitate formare continua COMENIUS

Mobilitate formare continua COMENIUS

Programul de invatare pe tot parcursul vietii


SCOALA IN PRODUCTIE

 1. Proiect Scoala in productie

Documente

Download fisiere asociate:
   1.   Afis scoala in productie 17 ...
   2.   Activitati proiect Scoala in productie.doc ...


ASTRA

 1. TABARA DE VARA

“ACASĂ LA NOI”, LA CARTIANU…!

       Campusul Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu” a găzduit, în perioada 7-14 iulie 2011, participanţii la cea de-a XV-a ediţie a Taberei de cultură şi civilizaţie românească Acasă la noi, organizată de filiala din Iaşi a Asociaţiei culturale ASTRA, în parteneriat cu şcoala noastră. 22 de elevi şi studenţi români din Basarabia şi Ucraina au fost principalii beneficiari ai acestui proiect, aceştia având posibilitatea de a cunoaşte parte din frumuseţile naturale şi din valorile spirituale ale vechiului ţinut al Neamţului, îmbogăţindu-şi cunoştinţele de istorie şi de geografie, de cultură şi de civilizaţie românească.

TABARA DE VARA/

      Programul Taberei a inclus vizitarea unor obiective cuprinse în Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, cum ar fi Cetatea Neamţului, Casa Memorială ”Ion Creangă” din Humuleşti, Casa Memorială ”Veronica Micle”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Muzeul de Ştiinţe Naturale. Oaspeţii noştri au fost impresionaţi şi de Cheile Bicazului, Lacu Roşu, Durău, de Zimbrărie, de mănăstirile Agapia, Văratic, Bistriţa şi de Mănăstirea Neamţului. Nu a lipsit nici un tur al oraşului Piatra-Neamţ, încheiat cu o plimbare cu Telegondola, precum şi un program artistic susţinut de elevi ai Liceului de Artă ”Victor Brauner” din Piatra-Neamţ.

TABARA DE VARA/

      O zi a fost dedicată mesei rotunde cu tema ”Patria mea, limba română!”, desfăşurată în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu””, prilej cu care tinerii români din Basarabia şi Ucraina s-au întâlnit cu profesori şi elevi din Piatra-Neamţ şi au împărtăşit gazdelor impresiile lor. Au fost prezenţi reprezentanţi ai mass-mediei  nemţene, evenimentul fiind reflectat şi în presa locală. Tot cu această ocazie, le-au fost oferite oaspeţilor cărţi, donate de către cadrele didactice din Colegiul nostru dar şi din alte şcoli nemţene. Aproape 500 de volume, cuprinzând opere ale literaturii româneşti şi universale, cărţi de specialitate, dicţionare, cărţi religioase ortodoxe, au fost primite cu mare bucurie de către aceşti tineri, nevoia de carte românească fiind deosebit de mare, în special în comunităţile româneşti din Ucraina.

       Desfăşurarea în cele mai bune condiţii a taberei s-a datorat unor oameni şi instituţii cărora dorim să le mulţumim. Este vorba despre conducerea Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu” reprezentată de prof. Mariana Paleu, prof. Carmen Stanciu, prof. Simion Ţăranu şi prof. Theodor Moscalu, conducerea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ (prof. Gheorghe Dumitroaia) şi cea a Ocolului Silvic Neamţ, precum şi Protopopiatul Piatra-Neamţ.

      Mulţumiri adresăm tuturor colegilor care au participat la colecta de carte şi precum şi la celelalte activităţi din timpul desfăşurării taberei.

      În ce ne priveşte, alături de colega mea, prof. Roxana Gorduza-Burduja, ca şi coordonatori ai Taberei, din partea Colegiului Tehnic ”Gheorghe Cartianu”, ne bucurăm că eforturile noastre au meritat şi că elevii şi studenţii români din Basarabia şi Ucraina, majoritatea dintre ei aflaţi pentru prima oară în România, au rămas cu impresii atât de frumoase.

                                                                                                            Prof. Gina Orzan


 2. PARTICIPARE LA DENIILE EMINESCIENE

     Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, ca urmare a încheierii unui acord de parteneriat cu filiala din Iaşi a  ASTRA, Despărţământul Mihail Kogălniceanu, a desfăşurat, în anul şcolar 2010-2011, acţiuni care au avut ca scop sprijinirea comunităţilor româneşti din afara graniţelorParticiparea la Deniile eminesciene/

      În perioada 27 mai- iunie 2011, prof. Gina Orzan şi prof. Roxana Gorduza-Burduja au participat la Deniile eminesciene, ediţia a XVII-a, acţiune organizată de filiala din Iaşi a Asociaţiunii ASTRA, în Basarabia şi Ucraina, pe traseul Iaşi- Căuşeni- Ursoaia- Tănătari- Zaim- Ştefan Vodă- Purcari- Odesa- Cetatea Albă- Ismail- Cahul- Iaşi. Au avut loc întâlniri cu membrii comunităţilor româneşti din Basarabia şi Ucraina de Sud, dezvelirea unor busturi ale lui Mihai Eminescu în diferite localităţi, spectacole folclorice, expoziţii, lansări de carte. Profesorii de la Colegiul nostru s-au bucurat de ospitalitatea gazdelor de peste Prut, au donat cărţi elevilor şi studenţilor români din Basarabia şi Ucraina, au vizitat impunătoarea Cetate Albă şi cosmopolitul oraş de la Marea Neagră- Odesa.


Activitati extracurriculare

 1. Prevenirea consumului de droguri, a violentei si egalitatea de sanse in educatie si informare

Prevenirea consumului de droguri, a violentei si egalitatea de s/ 2Un grup de elevi din clasele a IX-a C, a X-a D şi a XI-a A (coordonaţi de prof. Raluca Orza) au fost prezenţi la seminarul antidrog organizat, la Biblioteca G.T. Kirileanu”, de către reprezentanţii Asociaţiei pentru Prevenirea şi Combaterea Consumului de Droguri şi a Violenţei în Familie ,,AQUILA”. Dezbaterile au fost conduse de av. Veronica Ropotică, preşedintele Asociaţiei ,,Aquvila’’, căreia i s-au alăturat  economist Gabriela Zamfir, manager al Spitalului Judeţean de urgenţă Piatra-Neamţ şi psiholog Gabriela Andrei, preşedinte al ANPFR, filiala Neamţ. Alături de colegii lor de la Grupul Şcolar Economic-Administrativ, au pregătit materiale pe tema propusă elevele Alexandra Rusu şi Brânduşa Tămăşan din cl. a XI-a A. Evenimentul a fost mediatizat prin posturile de televiziune 1TV şi Tele M şi în presa scrisă (,,Ceahlăul’’ şi ,,Realitatea’’).


 2. Oplimpiada Internationala da Limba, Comunicare si Literatura Romana

Mai-iunie 2011 – contribuţia profesorilor de Limba şi literatura română de la Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu’’ la organizarea Olimpiadei Internaţionale de Limbă, Comunicare şi Literatură Română, Piatra-Neamţ, 27 Mai – 2 Iunie 2011:

Olimpiada Internationala de Limba, Comunicare si Literatura Roma/ 4-  participarea la Festivitatea de deschidere a olimpiadei;

- însoţirea grupului de elevi şi profesori din Ucraina (primirea oaspeţilor, prezentarea Programului olimpiadei, familiarizarea cu locul destinat cazării, prezentarea obiectivelor turistice din oraş şi a celor din judeţ – ultimul punct fiind realizat alături de colegi de la unele licee din oraş şi de inspectori ai ISJ Neamţ);

- coordonarea elevilor care au contribuit la realizarea Revistei olimpiadei – Excelenţa la timpul prezent – în calitate de semnatari ai unor articole, de reporteri (Dumitru Chele, clasa a XI-a H: Interviuri în aqua forte, luate doamnelor insp. gen. în MCTS, conf. univ. dr Mina-Maria Rusu şi lector univ. dr. Anca-Denisa Petrache; Nicu Formagiu, clasa a IX-a M: Piatra-Neamţ, perla Moldovei; Cătălina Latu, clasa a IX-a E: Pe drumuri de munte; Ana-Maria Stan şi Alina Mocanu, clasa a XI-a C: Ceahlău, axis mundi) sau de membri ai colectivului de redacţie al publicaţiei (prof. Olimpia Sima şi elevii Dumitru Chele, clasa a XI-a H şi Loredana Tataru, clasa a X-a G).


 3. Olimpiada Nationala de Informatica

Un grup de elevi din clasa a XI-a H (Robert Pandichi,  Flavius Ciucanu, Bogdan Răducu, Bogdan Budiş)  coordonaţi de prof. Raluca Orza şi prof. Andreea Ilie au luat o serie de interviuri participanţilor la Olimpiada Naţională de Informatică – eveniment găzduit de şcoala noastră.Olimpiada Nationala de Informatica/ 7

Exerciţiul reportericesc a fost reluat în cadrul Festivităţii de premiere desfăşurate la Prefectura Piatra-Neamţ, ocazie cu care elevii Dumitru Chele şi Laurenţiu Pîrlea i-au intervievat pe olimpicii de aur ai acestei competiţii naţionale. Materialele realizate de elevi au fost publicate atât în Revista Olimpiadei, cât şi în revista ,,Anotimpuri’’ a colegiului nostru.

 


 4. Targul absolventilor Bucuresti 2011

        Un grup de zece elevi de an terminal au beneficiat de o excursie la Bucureşti,  la invitaţia lansată de Universitatea Româno-Americană liceelor: Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu’’, Colegiul Național ,,Petru Rareş’’, Colegiul Național de Informatică, în vederea popularizării ofertei educaţionale (însoţitor, prof. Raluca Orza).

Targul absolventilor - 2011/ 1

        Cu această ocazie, elevii au  participat la  Târgul absolvenţilor Bucureşti 2011 manifestare desfăşurată  la Sala Palatului, în perioada 15-16 aprilie.

 

 

 

 


 5. Pelerinaj cultural

       Profesorii de Limba şi literatura română de la Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu’’ au vizitat: Muzeul Memorial ,,Ion Creangă’’ Humuleşti, Cetatea Neamţ, Casa Memorială ,,Nicolae Labiş’’ de la Mălini – Suceava, Mănăstirea Voroneţ, Salina Cacica – spaţiu multicultural şi Hanu Ancuţei. Activitatea a prilejuit şi omagierea criticului literar Petru Comarnescu, înmormântat la Voroneţ.

       Pelerinaj cultural/ Evenimentul a fost organizat, în cadrul Cercului pedagogic Nr. 21 al profesorilor de Limba şi literatura română, de către colegii de la Grupul Şcolar ,,Dimitrie Leonida’’ Piatra-Neamţ, iar dezbaterile prilejuite de acest pelerinaj cultural au fost moderate de prof. Olimpia Sima responsabila Cercului.

 


 6. Noiembrie (1-5) 2010 - CARTIANU 45

Contribuţia Catedrei de Limba şi literatura română la manifestările prilejuite de aniversarea a 45 de ani de existenţă a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Cartianu’’, eveniment pe larg mediatizat  de presa locală:

CARTIANU ’45/ 8

 • participarea la organizarea şi desfăşurarea Festivităţii de deschidere;
 • organizarea Expoziţiei didactice ,,Cartianu – 45’’, secţiunea Discipline umaniste (prof. Raluca Orza, prof. Daniela Blaga);
 • organizarea spectacolului – proces literar Pe urmele lui Nică (coordonator: prof. Andreea Ilie) sub genericul Exemple de bună practică în activitatea educativă;
 • participarea la Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor, secţiunea Cultură generală – elevi din clasele: a XI-a G (îndrumător: prof. Oana Airinei), a X-a C, a X-a I (îndrumător: prof. Daniela Blaga);
 • participarea la Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale profesorilor (moderator principal, prof. Mariana Paleu – director) cu lucrările: Mitică, Rică, Fănică – Onomaseologia la Caragiale (autor: prof. Adriana Popovici), Conflictul între generaţii – abordare din perspectiva comunicării interpersonale (autor: prof. Daniela Blaga), Cultura actuală – puncte de vedere (autor: prof. Gabriela Baba);
 • coordonarea spectacolului aniversar ,,Cartianu – 45’’(prof. Cristina Popa, consilier educativ) şi coordonarea grupului satiric ,,Cartianu.ro’’ cu minispectacolul Click_pe_şcoală (prof. Adriana Popovici);
 • desfăşurarea Serii distractive a elevilor, având în centru Balul ,,Black & White’’ al  bobocilor cartieni, desfăşurat la Clubul ,,Central’’ şi organizat de elevii claselor  a XII-a H şi a XII-a A, sprijiniţi de prof. Olimpia Sima şi Iolanda Dumitroaia (diriginte) şi Cristina Popa, consilier educativ;
 • coordonarea activităţii de realizare a tipăriturilor (număr special al revistei ,,Anotimpuri’’, pliante, programe, invitaţii etc): prof. Olimpia Sima şi prof. Raluca Orza;

SchoolMed

 1. European Learning Partnership on Scholastic Mediations

European Learning Partnership on Scholastic Mediations


iVOC

 1. iVOC

Site iVOC


SES

 1. Programul SES - SENIOR EXPERTEN SERVICE

 

 

 

 

SES – Fundaţia industriei germane pentru cooperare internaţională – a fost înfiinţată în anul 2003 şi este finanţată de Ministerul Cooperării Economice şi al Dezvoltării (BMZ) din Germania. Fundaţia oferă experţi profesionişti voluntari care au finalizat viaţă activă profesională, şi asigură asistenţă şi consultanţă atât în străinătate cât şi în Germania.

Implementarea programului în cadrul Colegiului Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamţ

Stefan Procopiu 2011/

În acest an şcolar,  prin intermediul unui expert ce aparţine fundaţiei SES (Senior Experten Service) Bonn, Germania, finanţată de Ministerul Cooperării Economice şi al Dezvoltării din Germania am primit vizita d-lui FRANZ JOSEF KOTALLA.În baza contractului semnat între cele două părţi, fundaţia SES şi Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”, timp de 20 de zile în perioada 15.09. 2011- 7.10.2011, expertul german  a desfăşurat la nivelul claselor a XI-a şi a XII-a, activităţi teoretice şi practice în colaborare cu cadrele didactice ale şcolii. Elevii noştri au fost extrem de activi, motivaţi, implicaţi.    

În timpul celor trei săptămâni au fost organizate mai multe şedinţe de lucru la nivelul şcolii, cu profesorii noştri din  specialitatea electrotehnică,electronică-automatizări. Profesorii specialişti au fost iniţiaţi în programul “CIRCUIT  MAKER”, program care ne ajută în predarea şi în evaluarea cunoştinţelor la modulele din  specialitate. Sunt motive întemeiate să consideram Programul cu SES Germania a fost un succes şi să felicităm pe toţi cei implicaţi: elevi şi profesori.

Pregatiri de Craciun 2011/


ALTE PROIECTE si activitati

 1. Model Interviu de Angajare in Limba Engleza

Model Interviu de Angajare in Limba Engleza

Realizat pentru participarea la Concursul judetean "Succesul unui interviu", organizat la Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida", Piatra-Neamt, aprilie 2013.

http://colegiulcartianu.ro/fisiere/proiecte/Sample_Interview.zip

Coordonator: prof. Irina Secara


Multilingua Cartiani

 1. Site Multilingua Cartiani

Site Multilingua Cartiani


Diverse

© 2010 Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" Piatra-Neamt