Centralizator privind disciplinele de învăţământ Definitivat 2016

Centralizator privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare_invatamant 2016

Centralizat